Ver voor het internet-tijdperk was de CEO van Van Sterrenburg verantwoordelijk voor een Bijenkorf campagne. Het voert te ver hier de hele campagne te tonen, maar de slogan is misschien het noemen waard. Dat was ELKE DAG EEN ANDERE BIJENKORF. Reden om dit nu te noemen is dat De Bijenkorf heden ten dage – met dank aan internet -beter dan ooit invulling geeft aan die regel, maar ‘m gek genoeg niet gebruikt.

<< terug

Bijenkorf